قوانین

قوانین

1. به سایتهای غیر شرعی، غیر اخلاقی و غیر قانونی خدمات ارائه نمی شود.

2. مشتریان، مجاز به فروش قالب خریداری شده نیستند.

3. مشتریانی که قالب خریداری میکنند مجاز به حذف کپی رایت فامو نمی باشند مگر با اجازه از سایت فامو، و در صورت تخلف پشتیبانی از‌ آنها سلب خواهد شد.

4. سایت فامو مجاز هست که هر زمان قوانین را بنا به صلاح تغییر دهد.