اصول سئو

امروزه با گسترش فضای وب، کسب‌ و‌ کار‌ های بسیاری برای تبلغات و فروش از این فضای سراسری استفاده می‌کنند....
پیوند یکتا و استفاده از خط تیره موتورهای جستجو خط تیره ( – ) و خط زیرین ( _ )...