تغییر آدرس سایت در دیتابیس

وردپرس از دیتابیس MySQL برای ذخیره تمام داده های خود از جمله آدرس ها استفاده می کند. بنابراین اگر نیاز...