سبد خرید شما خالی است.

برچسب: remove product-category from url in wordpress

شما می توانید به وسیله افزونه Remove Category URL کلمه “Category” را از لینک های خود حذف کنید مثلا :/https://famo.ir/category/wordpress را تبدیل به /https://famo.ir/wordpress می کند این امر شاید دل بخواهی باشد که مدیر وب سایت بخواهد این کار را انجام دهد یا ندهد. اگر وب سایت خود را تازه می خواهید راه اندازی بکنید می

ادامه مطلب
309 بار
23 آذر 1397